Image title

Hvad er en shuntgruppe ?

En shuntgruppe er en enhed, der skaber energieffektivitet i forskellige kredsløb i et VVS-system ved at optimere temperatur, tryk og strømme. Shunt gruppen består af et primær kredsløb og et sekundært kredsløb, der kan arbejde helt uafhængigt af hinanden. Derfor kan enheden regulere forskellige temperaturer, tryk og strømme i et og samme varme- og kølesystem.

Opbygning

1. Afspærringsventil
2. Strengreguleringsventil
3. Termometer 
4. Reguleringsventil
5. Køle-/varmespær
6. Rørkobling
7. Opdelt isoleret kabinet
8. Cirkulationspumpe
9. Flangeforbindelser
10. Kontraventil
11. Aftapningshane

Bred vifte af shuntgrupper

Neotherm tilbyder en bred vifte af præfabrikerede shuntgrupper til opvarmning, køling og varmegenvinding samt kombinerede shuntgrupper, der indeholder to eller flere af disse funktioner. Ved at vælge en Neotherm Shuntopac shuntgruppe får du en korrekt dimensioneret og velfungerende shuntfunktion til dit anlæg. Nedenfor præsenteres de forskellige shuntgrupper. Download brochure

Alle shuntgrupper, der er dimensioneret og estimeret, leveres med en produktkode, der beskriver design og tekniske specifikationer. 
Loading
Loading