Ofte stillede spørgsmål

Vi har derfor samlet de hyppigst stillede spørgsmål her på siden.

Kan du ikke finde et spørgsmål/svar der kan hjælpe dig er du naturligvis velkommen til at kontakte os


Tabt forbindelse? Klik her og se hvordan du løser problemet: pro-forbindelsesfejl
Hvis din Pro rumtermostat er løbet tør for strøm skal du lade den op igen. Når du tænder den igen, hvis den beder dig vælge sprog, så har den mistet forbindelsen til kontrolboksen. Du vil derfor skulle kode den ind til kontrolboksen igen.
Hvis en repeater er installeret i systemet, og repeateren mister strøm, kan flere enheder miste forbindelsen på samme tid. Tænd for repeateren igen, eller installer ved søgning efter udstyr og tryk en gang på repeater.

Hvis du ønsker at opgradere et gulvsystem til et Futura Smart Home-system, skal du slette systemet helt og geninstallere det på appen.

Nulstil systemet på følgende måde:

Tryk USB (CO10RF) i 15 sekunder, tryk på ”parrings”-knappen i 15 sekunder og tryk kort på “reset”. Hvis Network Status nu blinker konstant (ikke to gange og en pause), så er ledningerne klar til at blive installeret, og termostaterne vil forbinde til Kontrolboksen.

Hvis Network Status ikke blinker konstant, skal du gentage proceduren.

Herefter viser termostatens display “RES”, tryk på “fluebenet”, og termostaterne genstarter.

Nu er du klar til at installere systemet på appen. Følg vejledningen, eller ring til Neotherm A/S på +45 47 37 70 00.

Der er en standard pumpeforsinkelse på 3 minutter. For at undgå tryk på manifoldventilerne under åbningen starter pumperne med 3 minutters forsinkelse.
Futura Z Trådløs Aktuator til Radiatorstyring blinker under opstart og under tilpasning, hvilket vil ophøre efter de første 5 minutter. Hvis Futura Z Trådløs Aktuator til Radiatorstyring blinker tre gange rødt, har den Futura Z Trådløse  Aktuator til Radiatorstyring  brug for nye batterier.
Når der er fejl på systemet vil rumtermostaten blinke ”Err” i displayet Under dette vil der stå 2 tal f.eks. 01-05 De 2 første cifre angiver hvor mange fejl der er på systemet Fejlkoden er de 2 sidste cifre, se herunder hvad koden betyder.

Fejlkoder (Download)

Hvis du ønsker at opgradere et gulvsystem til et smart home-system, skal du slette systemet helt og geninstallere det på appen.

Nulstil systemet på følgende måde:

Tryk USB (CO10RF) i 15 sekunder, tryk på ”parrings”-knappen i 15 sekunder og tryk kort på “reset”. Hvis Network Status nu blinker konstant (ikke to gange og en pause), så er ledningerne klar til at blive installeret, og termostaterne vil forbinde til Kontrolboksen.

Hvis Network Status ikke blinker konstant, skal du gentage proceduren.

Herefter viser termostatens display “RES”, tryk på “fluebenet”, og termostaterne genstarter.

Nu er du klar til at installere systemet på appen. Følg vejledningen, eller ring til Neotherm A/S på +45 47 37 70 00

Indtast adressen ”www.neothermsmarthome.dk” i din browser, så kommer du til login menuen som i appen.
Hvis der har været kodet rumtermostater ind direkte på kontrolboksen SKAL den resettes.
Ja
Ja. Inde under menupunktet 'Indstillinger' ---> 'Profil'. Her kan du trykke på 'Ændre E-mail adresse'. Herefter vil ejeren af mailadressen modtage en mail med instruktioner til login. Efter de er gennemført vil kontoen være overdraget.

2x AA Alkaline batterier (ikke genopladelige)

Bemærk: Når du udskifter batterier, må du ikke fjerne eller skabe for stor forstyrrelse af den Trådløse Aktuator til radiatorstyring 

Hvis dintrådløse aktuator til radiatorstyring lyser permanent rødt, har den mistet tilpasningen med radiatorventilen.

Kontroller først, at din radiatorventil er kompatibel med Aktuatoren. Dernæst skal du kontrollere, at Aktuatoren er fast tilsluttet. Endelig skal du genjustere Aktuatoren til din radiatorventil.

Dintrådløse aktuator til radiatorstyring  reagerer ikke med det samme. Den indbyggede software gør det muligt fortrådløse aktuator til radiatorstyring  at registrere, hvor hurtigt værelset opvarmer/køler ned, så der kan være forsinkelse.
Tryk én gang på din Gateway-knap for at vende tilbage til normal tilstand.
Kontrollér at telefonen er på samme netværk (WiFi) som gateway’en
Hvis du har en permanent grøn LED på din gateway, så har du mistet internetforbindelse. Tjek dit ethernet-kabel/internet.
Din Gateway vil være fast blå, hvis den er parret korrekt.
Tryk én gang på knappen øverst på gatewayen, så den blinker grønt, og tryk straks på din Smart Home app på “Søg efter gateway”.
Ja. Åbn Smart Home-appen, og tryk derefter på MENU-knappen. Tryk derefter på Udstyr efterfulgt af Gateways. Her kan du nu ændre LED-indstillingen, vælg mellem ‘Altid Til’ og ’Fra, når Inaktiv ‘.
Ja
Nej!
Firkant omkring “Sol”: Høj standardtemperatur er valgt (21 °)
Firkant omkring “Sky”: Mellem standardtemperatur er valgt (19 °)
Firkant omkring “Måne”: Lav standardtemperatur er valgt (17 °)
Firkant omkring “A”: Tidsplan er valgt
Firkantet omkring “Glas”: Festtilstand er valgt, Forlæng den aktuelle indstilling med et antal timer)
Firkantet omkring “Rejsende mand”: Ferie er valgt. Indstil en bestemt temperatur i et antal dage.
Firkantet omkring “*”: Frost er valgt (5 °)
Tjek listen over fejlmeldinger (link til fejlliste) for at se, hvilken type fejl det handler om, og for at løse det.
Når der er fejl på systemet vil rumtermostaten blinke ”Err” i displayet Under dette vil der stå 2 tal f.eks. 01-05 De 2 første cifre angiver hvor mange fejl der er på systemet Fejlkoden er de 2 sidste cifre, se herunder hvad koden betyder.

Fejlkoder (Download)