Om Neotherm A/S

Vi er en privatejet virksomhed etableret i 1978 med hovedsæde i Frederikssund. 

Vores vision er at vi skal være byggebranchens førende, professionelle og progressive leverandør af varme- og installationstekniske løsninger baseret på unikke kompetencer og passion med det altoverskyggende formål at kunderne oplever energioptimerede indeklimaløsninger baseret på et stort indhold af viden og kvalitet. 

Vi driver vores virksomhed ud fra en ambition om at de ting vi beskæftiger os med altid skal give mening, uanset om det er som leverandør til markedet, eller som arbejdsplads for nuværende og fremtidige medarbejdere. 

For Neotherm A/S er det af central betydning at alle medarbejdere har samme grundholdning til at være en del af vores virksomhed. Fordi det netop er vores fælles værdier, der gør det muligt at nå vores mål og derved indfri vores vision. 

Vores værdier er blevet skabt i en proces hvor medarbejderne har været en vigtig inspirationskilde og sammen har vi identificeret fire værdier:

Troværdigehandlekraftigestræbsomme og værdiskabende


Vores forretningsområder

Vores forretningsområder omhandler installationsløsninger til vand- og varmesystemer, gulvvarme og strålevarmeløsninger, samt klima og energieffektive bygningsløsninger.

Indenfor vandinstallationsområdet er vi optaget af at levere løsninger som giver kunderne bedst mulig sikkerhed mod unødvendige driftsstop forårsaget af korrosion eller lignende nedbrud i rørinstallationerne. Måden som vi sikrer dette er ved at tilbyde korrosionsbestandige komponenter og systemløsninger samt undervisning indenfor gældende lovgivning, normer og standarder. 

I samarbejde med vores underleverandører udvikler vi innovative gulvvarme og strålevarmeløsninger. 

Bredden i vores sortiment betyder at vi altid kan give kunderne den løsning som passer til netop deres behov. 

Med vores viden tilbyder vi således ikke kun fagligt kompetente og energibesparende løsninger. 

Vi bidrager også til en bedre trivsel for de mennesker der opholder sig i bygningerne. 

Trivsel er vores mantra, idet vi ved at det er essentielt for mennesker – uanset om det er i privat regi eller på arbejdspladsen. 


Specialister med stor viden

Vi er specialister i vandbårne bygningsinstallationer og vi har stor viden om energirigtige løsninger til opvarmning af bygninger. Derudover beskæftiger vi os med at ventilere luftmængder, fordi vi kan se nytteværdierne i at koble luft og væsker. 


Vi kalder det ”The Flow of Energy” 

Med ”Flow of energy” kan vi sammen med installationsbranchen bevæge os i flere retninger indenfor værdiskabende og energieffektive løsninger. Uanset om vi gør det ved hjælp af væsker eller luft, så giver det os mulighed for at udvikle markederne og sammen vise vores omverden at Neotherm A/S kan mere end blot at sælge varer til forbrug.

Neotherm A/S miljøpolitik


Neotherm A/S har som målsætning at levere produkter af høj kvalitet, der på bedst mulig måde opfylder markedets behov og giver en bestående værdi for vore kunder. Som en del heraf bestræber Neotherm A/S sig på konstant at reducere den samlede miljøbelastning fra vor virksomhed og fra vore produkter.

Image title
Først og fremmest agerer vor virksomhed i overensstemmelse med miljølovgivningen og miljøregulativer og disse betragtes som minimumskrav.

Fokus på interne arbejdsgange


Vi informerer og uddanner vore medarbejder i interne arbejdsgange angående:

Affaldssortering
Makulering af papir genbruges til pakning af varer
Genbrug af emballage
Forbrug af vand og el
Overgå til elektronisk arkivering af bilag, 
udvikle elektronisk behandling af fakturering/betalinger


Ved valg af underleverandør prioriterer vi produktion med lav miljøbelastning højt og på sigt skal vore 10 største leverandører kunne dokumentere deres miljøindsats.
Vigtigste samarbejdspartnere inden for distribution skal have en miljøpolitik og miljøcertifikat.

Sponsor for alvor og leg

Neotherm A/S er LigaSponsor for F. C. København.
Vi støtter FCK fordi klubben og virksomheden bag,
står for god fodbold og store fælles og sjove oplevelser,
som også er en vigtig del af livet.
Desuden er FCK et forbillede for sund og bæredygtig forretning.
Loading
Loading