Innovativ løsning i KAB varmecentral

den 3 februari 2017

Forsyningen af varmt brugsvand til 281 lejligheder i Kagsgården i Herlev er blevet bedre og billigere med et KAB pilotprojekt, hvor fire mindre varmtvandsbeholdere fra Neotherm sørger for en perfekt og konstant temperatur til det varme vand. Samtidig sikrer anlægget en effektiv afkøling af fjernvarmevandet, før det sendes retur, og det er der en stor besparelse i. Klik og læs hele casen herImage title

Kagsgården i Herlev er bygget i 70’erne, og den oprindelige kæmpestore varmtvandsbeholder i varmecentralen havde udtjent sin værnepligt. Det hele var kalket godt og grundigt til indeni, der var ikke altid varmt vand til alle, og så var der også det presserende problem, at systemet ikke kunne afkøle fjernvarmevandet tilstrækkeligt.

”Fjernvarmevandet er 80° varmt, når det kommer fra værket, og med det gamle system kunne vi kun afkøle det til ca. 52°, før det blev sendt retur. Det giver en idé om, hvor lidt vi fik ud af energien,”  fortæller Brian Kaarsberg, energi- og varmekonsulent i KAB, Herlev Boligselskab.

Image titleDer var ingen tvivl om, at varmtvandsforsyningen i Kagsgården havde brug for en opgradering, men Brian Kaarsberg ønskede en smartere løsning end blot at sætte en ny stor varmtvandsbeholder op til erstatning for den gamle:

”Jeg mener jo, man skal være lidt frisk og innovativ, og det fik jeg heldigvis opbakning til i afdelingsbestyrelsen,” fortæller Brian Kaarsberg, der hurtigt gik i gang med at undersøge mulighederne for et anlæg, der kunne udnytte energien fra fjernvarmen bedre end de traditionelle anlæg.

KAB har et godt samarbejde med Neotherm omkring helhedsløsninger og energioptimering, og Brian Kaarsberg og Neotherms direktør Heine Brændstrup gik i gang med at planlægge et projekt med fokus på udnyttelsesgraden af fjernvarmevandets energi.


Klik og læs hele casen her

Image title
Anlægget i Kagsgården består af 2 x 2 serie-forbundne varmtvandsbeholdere fra Neotherm tilsluttet en varmeveksler, der holder det varme brugsvand på 55°.


Laddar
Laddar