Retur av varor


Har du ångrat ett köp från Neotherm A/S, kan du naturligtvis skicka tillbaka produkten. Det finns bara några förutsättningar som måste uppfyllas. 

Dem kan du se här:


Förutsättningaror

  • Returer måste alltid avtalas med Neotherm A/S.Returförseningen måste märkas med vad som beskrivs av Neotherm A/S.
  • Neotherm A/S Fakturering eller uppföljningsnummer och, om tillämpligt, Projektnummer måste anges.Produkten måste köpas från Neotherm A/S.Förpackningen måste vara original och oskadad.Produkten måste vara komplett och säljs.
  • Returförseningen måste specificeras och sorterade.

 

Artikel från lager
Vid retur av varor inom 14 dagar efter inköpet krediteras varan utan avdrag. Därefter kan varorna återlämnas 120 dagar efter inköpet till avdragsavdrag på 20% av inköpspris.


Varur utan lager

I allmänhet kan leveranser och varor utan lager inte returneras. Leveranser och andra varor som Neotherms leverantör accepterar för att returnera, kan returneras i upp till 120 dagar efter inköpet, med avdragsavdrag på 20% av inköpspriset plus leverantörens avdragsavdrag och frakt.


Tidshorisont for bearbetning av returprodukter
Vi ser till att återlämnade varur behandlas inom 8 dagar efter att leverancen har mottagits och inom 14 dagar skickar vi en kreditanteckning. Leveranser ifån en Neotherm leverantör forsöker vi att kreditera inom 30 dagar.


Fyll i returformuläret och skicka

Laddar
Laddar