Salgs- og leveringsbetingelser


Gyldighed
Termin


Betalingsbetingelser
Løbende måned +20 dage
 

Ved betaling efter forfaldsdatoen beregnes morarente med 2% per måned. Renten tilskrives saldoen månedsvis.

Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende betalinger.


Priser
Medmindre andet er anført, er alle priser angivet som stk. eller m. og eksklusiv moms

Fakturering
Fakturering for det leverede vil ske elektronisk, enten via EDI eller som Pdf.

Rabatter
-
Ordreafgivelse

 • Telefon, E-mail & EDI
 • Indkøbsordre nummer eller rekvisitions nummer.
 • Præcis leverings adresse og sted.
 • Ønsket leveringsdato
 • Antal enheder
 • Artikel eller VVS nummer
 • Eventuelt projekt nummer
 • Navn og mobiltelefon nummer på kontaktperson på modtagelsessted


Leveringsbetingelser

 • Via bil eller speditør
 • Kundens adresse
 • Under forudsætning af indgået aftale, også til entrepriseadresser i DK


Modtagekontrol

 • Det påhviler kunden straks ved modtagelse af en vareforsendelse fra Neotherm A/S, at kontrollere forsendelsen for skader, fejl og mangler.
 • Såfremt der er skader eller mangler ved forsendelsen, skal dette påføres fragtpapirer, INDEN der kvitteres for modtagelsen.
 • Kopi af fragtdokumenterne med angivelse af fejl og mangler sendes straks til Neotherm A/S via fax, eller via mail.
 • Senere end 3 dage fra en modtagelse, vil klager vedrørende fejl og mangler ikke blive accepteret.


Fejlleverancer

 • Såfremt Neotherm A/S leverer anden vare end den bestilte, ombyttes denne uden omkostning for kunden.
 • Ved fejlleverance skal kopi af ordre samt kopi af følgeseddel sendes via fax til Neotherm A/S, hvorefter returdokumenter og instruktion foretages af Neotherm A/S

 

Ansvar

 • Neotherm A/S ansvar for det leverede, begrænses til det normale produktansvar
 • Ved skader på ting eller person, direkte eller indirekte, som opstår ved forkert brug, anvendelse, bearbejdning eller installation, kan Neotherm A/S ikke drages til ansvar og ikke gøres erstatningspligtig


Byggeleveranceklausul
Såfremt en leverance leveres forskriftsmæssigt til byggeri i Danmark, hvor AB92/ABT93 finder
anvendelse gælder følgende byggeleveranceklausul:

 • Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen
 • Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler eller leverancer ikke kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod sælgers køber eller efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod sælger. Også i sådanne tilfælde kan sælger kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber, dog bortset fra mangelansvarsperioden, jf. ovenfor.
 • Sælger anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af partnernes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge og anlægsvirksomhed.


Udvidet Systemgaranti

 • På kategorien ”Neopress systemteknik” alpex systemteknik, Neotherm Solenergi og Neotherm A/S. Gulvvarmesystemer tilbydes under særlige forudsætninger en udvidet kvalitetssikring og systemgaranti.
 • Betingelserne for opnåelse af systemgarantien fremgår af Neotherm A/S` udvidede betingelser ”Systemgaranti”


Reklamationer

 • Ved henvendelse oplyses ordrenummer, fakturanummer samt årsag. Formular kan hentes på Neotherm hjemmeside. 

Returvarer og overskudsvarer
I tilfælde af ønske om returnering af varer kræves, at dette aftales i hvert enkelt tilfælde, samtidig gælder Neotherm’s almindelige betingelser for returnering.


Forudsætninger

 • Returnering skal altid aftales med Neotherm A/S
 • Returforsendelsen skal mærkes med det, som oplyses af Neotherm A/S
 • Neotherm A/S faktura- eller følgeseddelsnummer og evt. projektnummer skal oplyses
 • Varen skal være købt hos Neotherm A/S
 • Emballagen skal være original og ubeskadiget
 • Varen skal være komplet og salgbar
 • Returforsendelsen skal være specificeret og sorteret


Lagervarer
Ved returnering af varer senest 14 dage efter købet, krediteres varen uden fradrag. Herefter kan varer returneret 120 dage efter købet mod et returfradrag på 20 % af købsprisen.


Ikke lagerførte varer

Generelt kan skaffevarer og ikke lagerføret varer ikke returneres. Skaffevarer og ikke lagerførte varer, som Neotherm’s leverandør accepterer at tage retur, kan returneres i op til 120 dage efter købet, mod et returfradrag på 20 % af købsprisen, plus leverandørens returfradrag og fragt.
Afvikling af din returnering

Vi bestræber os på at lagervarer som returneres bliver behandlet inden 8 dage efter returnering er modtaget og inden for 14 dag sender vi en kreditnota. Skaffevarer og Ikke lagerførte varer er leverandørafhængigt, men vi bestræber os på at kreditere inden 30 dage.


Forsendelsesomkostninger

Omkostninger i forbindelse med returnering til: Neotherm A/S, Centervej 18, 3600 Frederikssund bæres af afsender/kunden.
Tavshedspligt

Ingen af parterne må afsløre denne aftale eller elementer af aftalen overfor uforstående /tredjemand.

Begge parter skal sikre at de personer der bliver gjort bekendt med aftalen er informeret om den tavshedspligt der er forbundet med aftalen
Opsigelse af aftalen

Aftalen hviler på gensidig tillid samt et reelt ønske om at udvikle og forbedre samarbejdet til fordel for begge parter.

Aftalen kan opsiges af begge parter i det tilfælde af den ene eller begge parter ikke mener at vedkommende får tilstrækkeligt ud af at fortsætte samarbejdet.

Aftalen opsiges på 6 måneder fra den 1 i måneden.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse af aftalen, som for eksempel ved brud på tavshedspligten kan aftalen opsiges med øjeblikkelig virkning.


Frederikssund, Januar 2019


Download Salgs- og Leveringsbetingelser
Laddar
Laddar