Egen projektafdeling

Vi har vores egen projekterings- og tilbudsafdeling, etableret med AutoCad arbejdsstationer og hvor medarbejderne arbejder ud fra en holdning om altid at præstere en hensigtsmæssig løsning, både når det gælder kvalitet, dokumentation, funktion og økonomi.
Kontakt projektafdeling

Image title

Strålevärmepaneler

Strålvärmepaneler är specielt framtagit för uppvärmning av industrilokaler, lagerhallar, varuhus, affärslokaler, sportshallar och liknande var man vill minimera sina energikostnader, inga höga ljudnivåer, maximal comfort. 

Strålvärmepaneler är också perfekt för uppvärmning av lokaler, där det ställes brandtekniska krav. 

Produktprogram

Luftridåns

Luftridåns funktion optimeras med att utblåsningslamellerna är justerbara i 5 positioner. 

I den kalla perioden skall lamellerna ställas in till 10- 15grader utåt, för att förhindra kall luft som tränger in. 

I den varma perioden skall lamellerna vara inställda till 10 – 15 grader inåt för att förhindra den kalla inneluften att tränga ut i det fria.  Datablad

Fläktvärmare

Stor effekt, liten investering
Jämfört med andra värmesystem är investeringskostnaderna mycket låga med värmefläktar. Med en värmeväxlare får du mycket kraft för pengarna.

Som permanent uppvärmning av ett rum är värmefläktar ofta det billigaste alternativet. De ger mycket hög effekt per investerad krona och då är de lätta att installera

Kompakt och robust
Värmefläktar är kompakta och lätta. De är också mycket robusta och klarar olika installationsförhållanden. Rostfri version är också för aggressiva miljöer.

Mycket tyst
Med en värmeväxlare får du en mycket tyst värmefläkt. Du kommer att njuta av det så mycket som möjligt.

Uppvärmning och ventilation
Friluft kan blandas med inomhusluft med hjälp av en blandningsdel (tillbehör). På detta sätt upprätthålls en ekonomisk uppvärmnings- och ventilationslösning med god värmekomfort.

Produktprogram
Laddar
Laddar