Image title

Futura  Smart Home lösning

Med ett Neotherm Futura Smart Home-system får du både kontroll och övervakning i samma system. Futura Z Gateway-enheten samlar alla trådar i ett och samma gränssnitt på både smartphones, surfplattor och datorer - var du än befinner dig i världen. 

Futura Smart Home är 100% trådlöst och helt skalbart, allt från en liten bostad till en stor byggnad, institution, hotell eller liknande. Det finns i princip inga begränsningar på storleken (antal enheter) på anläggningen och en förlängning av täckningen av stora installationer är ett spel genom att bara ansluta en liten trådlös "repeater" till ett eluttag. Med detta utvidgas signaldäckningen.
Med et Neotherm Futura Smart Home system, får du både en styring og en overvågning i samme system. Enheden Futura Z Gateway, samler alle trådene i en og samme brugerflade på både smartphone, tablet og PC - uanset hvor i verden du befinder dig. 

Med et Futura Smart Home system, kan du: 
- Overvåge om vinduer og døre er åbne
- Holde varmen lukket i det pågældende rum, ligeså længe vinduer og døre er åbne
- Få besked på SMS og e-mail, når vinduer og døre åbnes og lukkes
- Styre lys, el radiatorer, kaffemaskinen og mange andre el komponenter
- Styre gulvvarme 
- Styre radiatorerne med individuelt placeret rumføler hvor man ønsker
- Få overblik og styring via vores Neotherm APP på Apple iOS og Google Android samt på PCFutura Smart Home er 100% trådløst og fuld skalérbar, lige fra en lille bitte bolig til et kæmpe stort byggeri, institution, hotel eller lignende. Der er i princippet ingen begrænsninger hvad angår størrelsen (antal enheder) på anlægget og en udbygning af dækningen ved store anlæg sker som leg, ved at man blot tilslutter en lille trådløs “repeater” i en stikkontakt. Hermed er signaletdækningen udvidet. 
Futura Smart Home, kan stå helt alene som ren overvågning (en form for tyveriovervågning)
eller udbygges individuelt som en kombination er af de forskellige funktioner man kan udføre.
Download brochureMed ett Futura Smart Home system, kan du: 
- Övervaka om fönster och dörrar är öppna.
- Håll värmen stängd i rummet, så länge som fönster och dörrar är öppna.
- Få sms och e-postmeddelande när fönster och dörrar öppnas och stängs.
- Kontrollampor, elektriska radiatorer, kaffemaskin och många andra elektriska komponenter.
- Kontrollera golvvärme.
- Kontrollera radiatorerna med individuellt placerad rumsgivare vart du vill.
- Få överblick och kontroll genom vår Neotherm APP på Apple iOS och Google Android samt på datorn.

Produkter

Futura Z Gateway

Universal Gateway är nyckelprodukten för Neotherm Smart Home-systemet. Den kommer att ge dig möjlighet att trådlöst styra all ansluten utrustning bara genom att använda din smartphone eller dator. Du kan ansluta upp till 240 enheter till en gateway. 

Køb produktet i webshoppen
Download datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådlös Aktuator för radiatorstyrning

Futura Z Aktuator til radiatorstyring är en batteridriven termostatisk radioatorventil i ministorlek som styrs med ZigBee-modul för trådlös kommunikation. Det är bara att byta ut det befintliga, passiva huvudet på standardradiatorventilen mot Futura Z Aktuator til radiatorstyring-enheten (hädanefter kallat enheten). Använd enheten med Futura Z Digital Rumtermostat och en Futura Z Gateway. 

Køb produktet i webshoppen
Download datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådlös Kabelcentral

Använd trådlös kabelcentral för att enkelt och säkert ansluta termostater och motsvarande termoställdon. 

Kabelcentralen ansluter via koordinatorn. En koordinator kan stödja upp till nio kabelcentraler, vilket innebär att om du köper fler än en kabelcentral, behöver du bara en av de inkluderade koordinatorerna. 

Köp produkten i shoppen
Download datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådlös Kabelcentralsförlängning 

Passer til Futura Z Kabelcentral.
Med denna modul är det enkelt att ansluta till Futura Z Kabelcentral, utöka kabelcentralen så att det går att ansluta upp till 12 rums termostater och 36 ställdon.

Köp produkten i shoppen

Download datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådlös Rumsgivare Digital

Denna rumsgivare är en snygg och exakt digital rumstermostat. Du kan nu enkelt justera din hemtemperatur när du vill för att skapa en bekväm hemmiljö.

Programmerbar.

Setback-värde nattetid, semester- och partyfunktionär några av de funktioner du kan välja.

Köp produkten i webshoppen
Datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådløs Rumsgivare

Trådlös rumsgivare för komfortkontroll av din golvvärme. Rumsgivaren kan monteras i ett diskret utrymme i rummet eftersom det inte kräver ytterligare drift. Givaren kommunicerar med Gateway och temperaturen styrs via Neotherm Smart Home APP.

Futura AutoFlow Manöverdon

Futura Autoflow manöverdon 24V för automatisk balansering av golvvärmekretsar.
Neotherm Autoflow manöverdon  mäter det exakta flödet och returtemperaturen i varje golv för att säkerställa korrekt flöde.

Köp produkten i shoppen
Download datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning (DK)

Futura Telestat 24V

Termisk manöverdon NC "Normalt stängd" för kontroll av golvvärmekretsar för optimal energiförbrukning. Används både för värme och kyla.

Köp produkten i shoppen

Futura Z Trådlös fönster-/dörrsensor

En fönster-/dörrsensor är en liten och trådlös bit utrustning som känner av när ett fönster/en dörr öppnas eller stängs. 

Produkten måste användas tillsammans med Universal Gateway och Neotherm Smart Home App.

Køb produktet i webshoppen
Download datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådlös Smart Plug

Smart Plug ska anslutas direkt till ett öppet uttag (t.ex. ett grenuttag), vilket ger användarkontroll över den enhet som är ansluten till utrustningen. Neotherm erbjuder standard smart plugs för EU, Storbritannien och USA. Produkten ska användas med en universalgateway (UGE600) och Neotherm Smart Home-appen. 

Køb produktet i webshoppen

Download datablad (DK) 
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådlös Smart Knap

Futura Smart Button är en enkel enhet som ansluts trådlöst med Futura Z Gateway som en del av Neotherm Smart Home-systemet. Det låter dig aktivera förprogrammerade komplexa Smart Home-regler utan att använda appen.

Futura Z Signalförstärkare

Hvis Smart Home systemet har flere end 32 batteri enheder tilsluttet, skal der benyttes en Futura Z Signalforstærker ( ZigBee) til at sikre dækning af det trådløse netværk.

Køb produktet i webshoppen
Download datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Fortrådet Signalforstærker

Futura Z Fortrådet signalforstærker er en simpel enhed, der forbindes trådløst medGateway og integreres som en del af Smart Home-systemet.

Køb produktet i webshoppen
Datablad

Futura Z Smart Relæ

Futura Z Smart Relæ installeres direkte i en installationskasse eller kan monteres på væggen i en monteringsboks, for en permanent styringsløsning til belysning, varme eller apparater.

Køb produktet i webshoppen
Datablad

Laddar
Laddar