Futura  Smart Home lösning

Med ett Neotherm Futura Smart Home-system får du både kontroll och övervakning i samma system. Futura Z Gateway-enheten samlar alla trådar i ett och samma gränssnitt på både smartphones, surfplattor och datorer - var du än befinner dig i världen. 


Med ett Futura Smart Home system, kan du: 
  • Övervaka om fönster och dörrar är öppna.
  • Håll värmen stängd i rummet, så länge som fönster och dörrar är öppna.
  • Få sms och e-postmeddelande när fönster och dörrar öppnas och stängs.
  • Kontrollampor, elektriska radiatorer, kaffemaskin och många andra elektriska komponenter.
  • Kontrollera golvvärme.
  • Kontrollera radiatorerna med individuellt placerad rumsgivare vart du vill.
  • Få överblick och kontroll genom vår Neotherm APP på Apple iOS och Google Android samt på datorn.
Futura Smart Home är 100% trådlöst och helt skalbart, från ett litet hem till en stor stor byggnad, institution, hotell eller liknande. Det finns i princip inga begränsningar på storleken (antal enheter) på anläggningen och en förlängning av täckningen vid stora växter sker som spel, genom att helt enkelt ansluta en liten trådlös "repeater" i ett uttag. Signaldäckningen expanderas därigenom.
Futura Smart Home, kan stå ensamt som ren övervakning (en form av stöldövervakning) eller expanderas individuellt som en kombination är av de olika funktioner man kan utföra.

Brochure - DK
Flyer - DK

Produkter

Futura Z Trådlös Kabelcentral

Använd trådlös kabelcentral för att enkelt och säkert ansluta termostater och motsvarande termoställdon. 

Kabelcentralen ansluter via koordinatorn. En koordinator kan stödja upp till nio kabelcentraler, vilket innebär att om du köper fler än en kabelcentral, behöver du bara en av de inkluderade koordinatorerna. 

Köp produkten i shoppen
Datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådlös Kabelcentralsförlängning 

Passer til Futura Z Kabelcentral.
Med denna modul är det enkelt att ansluta till Futura Z Kabelcentral, utöka kabelcentralen så att det går att ansluta upp till 12 rums termostater och 36 ställdon.

Köp produkten i shoppen

Datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådlös Rumsgivare Digital

Denna rumsgivare är en snygg och exakt digital rumstermostat. Du kan nu enkelt justera din hemtemperatur när du vill för att skapa en bekväm hemmiljö.

Programmerbar.

Setback-värde nattetid, semester- och partyfunktionär några av de funktioner du kan välja.

Köp produkten i webshoppen
Datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådløs Rumsgivare

Trådlös rumsgivare för komfortkontroll av din golvvärme. Rumsgivaren kan monteras i ett diskret utrymme i rummet eftersom det inte kräver ytterligare drift. Givaren kommunicerar med Gateway och temperaturen styrs via Neotherm Smart Home APP.

Futura Z Trådløs Rumsensor

Trådløs rumsensor til komfort styring af din gulvvarme. Rumsensoren kan monteres et diskret sted i rummet, da den ikke kræver yderligere betjening. Sensoren kommunikerer med Gateway’en og temperaturen styres via Neotherm Smart Home APP’en.

Futura AutoFlow Aktuator

Futura Autoflow Aktuator 24V til automatisk balancering af gulvvarmekredse. Du skal ikke indregulere dit gulvvarmeanlæg. Neotherm Autoflow aktuator måler den præcise fremløbs- og returtemperatur i hver gulvkreds, således at der sikres korrekt flow.

Køb produktet i webshoppen
Download datablad

Futura Z Gateway

Universal Gateway är nyckelprodukten för Neotherm Smart Home-systemet. Den kommer att ge dig möjlighet att trådlöst styra all ansluten utrustning bara genom att använda din smartphone eller dator. Du kan ansluta upp till 240 enheter till en gateway. 

Køb produktet i webshoppen
Datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådlös Aktuator för radiatorstyrning

Futura Z Aktuator til radiatorstyring är en batteridriven termostatisk radioatorventil i ministorlek som styrs med ZigBee-modul för trådlös kommunikation. Det är bara att byta ut det befintliga, passiva huvudet på standardradiatorventilen mot Futura Z Aktuator til radiatorstyring-enheten (hädanefter kallat enheten). Använd enheten med Futura Z Digital Rumtermostat och en Futura Z Gateway. 

Køb produktet i webshoppen
Datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura AutoFlow Manöverdon

Futura Autoflow manöverdon 24V för automatisk balansering av golvvärmekretsar.
Neotherm Autoflow manöverdon  mäter det exakta flödet och returtemperaturen i varje golv för att säkerställa korrekt flöde.

Köp produkten i shoppen
Datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning (DK)

Futura Telestat 24V

Termisk manöverdon NC "Normalt stängd" för kontroll av golvvärmekretsar för optimal energiförbrukning. Används både för värme och kyla.

Köp produkten i shoppen

Datablad (DK)

Futura Telestat 230V

Termisk manöverdon NC "Normalt stängd" för kontroll av golvvärmekretsar för optimal energiförbrukning. Används både för värme och kyla. Låg strömförbrukning 2W. 230V (AC).

Köp produkten i shoppen
Datablad (DK)

Futura Z Trådlös fönster-/dörrsensor

En fönster-/dörrsensor är en liten och trådlös bit utrustning som känner av när ett fönster/en dörr öppnas eller stängs. 

Produkten måste användas tillsammans med Universal Gateway och Neotherm Smart Home App.

Køb produktet i webshoppen
Datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådlös Smart Plug

Smart Plug ska anslutas direkt till ett öppet uttag (t.ex. ett grenuttag), vilket ger användarkontroll över den enhet som är ansluten till utrustningen. Neotherm erbjuder standard smart plugs för EU, Storbritannien och USA. Produkten ska användas med en universalgateway (UGE600) och Neotherm Smart Home-appen. 

Køb produktet i webshoppen
Datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådlös Smart Knap

Futura Smart Button är en enkel enhet som ansluts trådlöst med Futura Z Gateway som en del av Neotherm Smart Home-systemet. Det låter dig aktivera förprogrammerade komplexa Smart Home-regler utan att använda appen.

Futura Z Signalförstärkare

Om Smart Home-systemet har mer än 32 batterienheter anslutna, använd en Futura Z Signal Booster (ZigBee) för att säkerställa täckning av det trådlösa nätverket..

Köp produkten i webshoppen
Datablad (DK)
Drifts- och installationsanvisning

Futura Z Trådbunden Signalförstärkare 

Futura Z Advance-signalförstärkare är en enkel enhet som ansluter trådlöst till Gateway och integreras som en del av Smart Home-systemet.

Köp produkten i webshoppen
Datablad (DK)

Futura Z Smart Relæ

Futura Z Smart Relay installeras direkt i en installationsskåp eller kan monteras på väggen i en monteringsbox, för en permanent kontrolllösning för belysning, värme eller apparater.

Köp produkten i webshoppen
Datablad
Laddar
Laddar